1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره آزمایشگاه فرا آزمون آریسا

خدمات مشاوره آزمایشگاه فرا آزمون آریسا

شرکت فرا آزمون آریسا آماده ارائه خدمات مشاوره در موارد زیر به متقاضیان گرامی می باشد.

  • تهیه مواد شیمیایی و مواد اولیه
  • نحوه اخذ مجوزها و پروانه های تولید
  • رفع مشکلات ایجاد شده در خطوط تولید
  • چگونگی مدیریت و گردش امور آزمایشگاه
  • طراحی و انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
  • طراحی، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های کنترل کیفی
  • طراحی کلی، سکوبندی و چیدمان تجهیزات آزمایشگاهی بر اساس اصول GMP و GLP

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست