آزمایشگاه فرا آزمون آریسا

آزمایشگاه نساجی – سلولزی – بسته بندی
مواد غذایی – میکروبیولوژی

آزمایشگاه آریسا

آزمایشگاه فرا آزمون آریسا یکی از مجهزترین آزمایشگاه های تخصصی کنترل کیفی بسته بندی، مواد غذایی، محصولات نساجی و سلولزی در ایران است که به عنوان آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد در استان البرز فعالیت می نماید.
شرکت فرا آزمون آریسا در سال ۱۳۹۱ با هدف ارتقا سلامت با بروزترین تجهیزات آزمایشگاهی تاسیس شد. مجموعه آزمایشگاههای آریسا عبارتند از:

  • آزمایشگاه سلولزی
  • آزمایشگاه نساجی
  • آزمایشگاه مواد غذایی
  • آزمایشگاه بسته بندی
  • آزمایشگاه میکروبیولوژی
آزمایشگاه استاندارد آریسا

مشتریان ما

شرکتهایی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم.

فهرست