1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کالاهای خواب
  6. /
  7. آزمون تشک خواب

آزمون تشک خواب

آزمون تشک خواب در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت تشک خواب و ویژگی های انواع تشک خواب، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
تشک خواب فنری - ویژگی ها و روش های آزمون1056
تشک خواب فنری - ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 1)1056-1
تشک خواب فنری - ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 2)1056-2
آزمون استاندارد تشک خواب آزمایشگاه نساجی آریسا
فهرست