1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کالاهای خواب
  6. /
  7. آزمون بالش

آزمون بالش

آزمون بالش در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت بالش و ویژگی های انواع بالش، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
بالش - ویژگی ها1054
آزمون استاندارد بالش آزمایشگاه نساجی آریسا
آزمون پتو
آزمون لحاف

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست