1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کارتن و مقوا برای بسته بندی
  6. /
  7. آزمون کاغذ و مقوای موم دار بستنی

آزمون کاغذ و مقوای موم دار بستنی

آزمون کاغذ و مقوای موم دار بستنی در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های کاغذ و مقوای موم دار بستنی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
بسته بندی - مقوای مومی مورد استفاده برای بسته بندی بستنی و فرآورده های قنادی یخ زده - ویژگی ها و روش های آزمون8513
آزمون استاندارد کاغذ و مقوای موم دار بستنی آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست