1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کارتن و مقوا برای بسته بندی
  6. /
  7. آزمون جعبه شوینده

آزمون جعبه شوینده

آزمون جعبه شوینده در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های جعبه شوینده، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
ورق ها و جعبه های مقوایی پودر های شوینده - ویژگی ها و روش های آزمون1870
آزمون استاندارد جعبه شوینده آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست