1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون فیلم های بسته بندی
  6. /
  7. آزمون کیسه های پلاستیکی پلی الفین

آزمون کیسه های پلاستیکی پلی الفین

آزمون کیسه های پلاستیکی پلی الفین در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های کیسه پلاستیکی پلی الفین بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
بسته بندی - کیسه های پلاستیکی پلی الفین - ویژگی ها و روش های آزمون2972
بسته بندی - کیسه های پلاستیکی پلی الفین - ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 1)2972-1
آزمون استاندارد کیسه پلاستیکی پلی الفین آزمایشگاه بسته بندی آریسا
آزمون کیسه سیمان
آزمون سلوفان

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست