1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. چشم انداز

چشم انداز

ما بر این باوریم که در آینده نزدیک مردم بیش از پیش به کیفیت مواد غذایی، محصولات نساجی و سلولزی که استفاده می کنند اهمیت می دهند.

بنابراین ما متعهد هستیم در ارائه بهترین خدمات کنترل کیفیت این محصولات برای رسیدن به سلامت و لذت مصرف گام برداریم. براین اساس برنامه کارهای اجرایی و تحقیقاتی مجموعه آزمایشگاهی آریسا برای امروز و فرداهای بهتر این گونه برنامه ریزی شده است:

  • انجام پروژهای تحقیقاتی برای مراکز و نهادهای دولتی و بخش خصوصی
  • انجام پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی در قالب پایان نامه ها
  • حرکت در راستای اهداف بلند مدت و پیش به سوی دستیابی به استانداردهای جهانی

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست