1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کفپوش ها
  6. /
  7. آزمون گلیم

آزمون گلیم

آزمون گلیم در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت گلیم و ویژگی های انواع گلیم، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
ویژگی های گلیم های دستباف723
آزمون استاندارد گلیم آزمایشگاه نساجی آریسا
آزمون موکت

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست