1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کفپوش ها
  6. /
  7. آزمون نمد

آزمون نمد

آزمون نمد در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت نمد و ویژگی های انواع نمد، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
کف پوش های نساجی - کف پوش های نمدی - ویژگی ها1787
آزمون استاندارد نمد آزمایشگاه نساجی آریسا
آزمون فرش
آزمون موکت

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست