1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کفپوش ها
  6. /
  7. آزمون موکت

آزمون موکت

آزمون موکت در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت موکت و ویژگی های انواع موکت، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
ویژگی های انواع موكت پرزدار (تافتینك)3369
کف پوش های نساجی - پارچه زمینه موکت تافتینگ از جنس پلی پروپیلن - ویژگی ها و روش های آزمون3184
آزمون استاندارد موکت آزمایشگاه نساجی آریسا
آزمون نمد
آزمون گلیم

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست