1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کفپوش ها
  6. /
  7. آزمون فرش

آزمون فرش

آزمون فرش در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت نخ پرز، ثبات رنگ و ویژگی های گره و نخ انواع فرش دستباف و ماشینی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
كفپوش های نساجی راست گوشه2265
کفپوش های نساجی - فرش ماشینی - ویژگی ها10753
کفپوش های نساجی - فرش ماشینی - مشخصات فنی اطلاعات برچسب1360
کفپوش های نساجی - فرش های پشمی دستباف - ویژگی ها1240
کفپوش های نساجی - پارچه پشت کف پوش از جنس کنف - ویژگی ها9436
آزمون استاندارد فرش آزمایشگاه نساجی آریسا
آزمون نمد

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست