1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کالاهای خواب
  6. /
  7. آزمون پتو

آزمون پتو

آزمون بالش در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت پتو و ویژگی های انواع پتو، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
منسوجات - برچسب و نشانه گذاری پتو - ویژگی ها6020
منسوجات - پتو با بافت حلقوی - ویژگی ها6376
منسوجات - پتو با بافت حلقوی - ویژگی ها (اصلاحیه شماره 1)6376-1
منسوجات - پتو با بافت حلقوی - ویژگی ها (اصلاحیه شماره 2)6376-2
منسوجات - پتوی پلی استری - ویژگی ها و روش های آزمون13950
منسوجات - پتوی سفری صددرصد پلی استر - ویژگی ها و روش های آزمون13951
نساجی - پتوی تار و پودی اکریلیکی - ویژگی ها و روش های آزمون2446
آزمون استاندارد پتو آزمایشگاه نساجی آریسا
آزمون تشک خواب
آزمون بالش

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست