1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کالاهای خواب
  6. /
  7. آزمون لحاف

آزمون لحاف

آزمون لحاف در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت لحاف و ویژگی های انواع لحاف، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
لحاف اروپایی یا ماشینی - ویژگی های لحاف شامل مواد پرکننده بحز پر یا کرک6144
آزمون استاندارد لحاف آزمایشگاه نساجی آریسا
آزمون بالش

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست