1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کالاهای خواب
  6. /
  7. آزمون روتختی و روبالشی

آزمون روتختی و روبالشی

آزمون روتختی و روبالشی در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های انواع روتختی و روبالشی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
منسوجات - روتختی و روبالشی - ویژگی ها1363
آزمون استاندارد فرش آزمایشگاه نساجی آریسا
آزمون تشک خواب

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست