1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کارتن و مقوا برای بسته بندی
  6. /
  7. آزمون کبریت

آزمون کبریت

آزمون مقوای قوطی کبریت در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های مقوای قوطی کبریت، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
کبریت - مقوای قوطی کبریت - ویژگی ها و روش های آزمون3185
آزمون استاندارد مقوای قوطی کبریت آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست