1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کارتن و مقوا برای بسته بندی
  6. /
  7. آزمون مقوای چای

آزمون مقوای چای

آزمون مقوای چای در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های مقوای چای، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
چای - بسته های کاغذی و مقوایی - ویژگی ها و روش های آزمون6445
آزمون استاندارد مقوای چای آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست