1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کارتن و مقوا برای بسته بندی
  6. /
  7. آزمون پاکت جاروبرقی

آزمون پاکت جاروبرقی

آزمون پاکت جاروبرقی در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های پاکت جاروبرقی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
پاكت های كاغذی یكبار مصرف جاروبرقی- ویژگی ها و روشهای آزمون6271
آزمون استاندارد پاکت جاروبرقی آزمایشگاه بسته بندی آریسا
آزمون جعبه شوینده
آزمون کبریت

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست