1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کارتن و مقوا برای بسته بندی
  6. /
  7. آزمون جعبه صابون

آزمون جعبه صابون

آزمون جعبه صابون در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های جعبه صابون، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
بسته بندی - کاغذ، مقوا و جعبه های مقوایی صابون های قالبی - ویژگی ها و روش های آزمون1871
آزمون استاندارد جعبه صابون آزمایشگاه بسته بندی آریسا
آزمون جعبه شوینده

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست