1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون محصولات چرمی
  6. /
  7. آزمون دستکش های چرمی

آزمون دستکش های چرمی

آزمون دستکش های چرمی در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت دستکش های چرمی و ویژگی های دستکش چرمی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
دستكشهای چرمی ساقه دار برای جوشكاران1764
آزمون استاندارد دستکش چرمی جوشکاران آزمایشگاه نساجی آریسا
آزمون چرم مصنوعی

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست