1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون محصولات سلولزی
  6. /
  7. آزمون نوار بهداشتی

آزمون نوار بهداشتی

آزمون نوار بهداشتی در آزمایشگاه سلولوزی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های انواع نوار بهداشتی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
نوار بهداشتی - پد روزانه - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و روش های آزمون20024
نوار بهداشتی - نوار بهداشتی ایرلید - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و روش های آزمون20089
نوار بهداشتی - نوار بهداشتی معمولی، آناتومیک و بالدار - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و روش های آزمون1830-1
دستمال کاغذی مورد مصرف در پوشک بچه و نوار بهداشتی - ویژگی ها7003
دستمال کاغذی مورد مصرف در پوشک بچه و نوار بهداشتی - ویژگی ها (اصلاحیه شماره 1)7003-1
دستمال کاغذی مورد مصرف در پوشک بچه و نوار بهداشتی - ویژگی ها (اصلاحیه شماره 2)7003-2
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی - ویژگی ها و روش های آزمون1830-2
منسوج نبافته - پوشش رویی پوشک و نوار بهداشتی - ویژگی ها و روش های آزمون3400
پوشک و نوار بهداشتی - لایه عبور دهنده و توزیع کننده - ویژگی ها و روش های آزمون11386
آزمون استاندارد نوار بهداشتی آزمایشگاه سلولزی آریسا
آزمون فیلتر چای کیسه ای

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست