1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون محصولات سلولزی
  6. /
  7. آزمون فیلتر چای کیسه ای

آزمون فیلتر چای کیسه ای

آزمون چای کیسه ای در آزمایشگاه سلولوزی آریسا جهت بررسی کیفیت چای کیسه ای و ویژگی های انواع چای کیسه ای، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
بسته بندی - بسته چای کیسه ای - ویژگی ها و روش های آزمون5840
آزمون استاندارد فیلتر چای کیسه ای آزمایشگاه سلولزی آریسا
فهرست