1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون محصولات سلولزی
  6. /
  7. آزمون دستمال مرطوب

آزمون دستمال مرطوب

آزمون دستمال مرطوب در آزمایشگاه سلولوزی آریسا جهت بررسی کیفیت دستمال مرطوب و ویژگی های انواع دستمال مرطوب، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
دستمال مرطوب - ویژگی ها و روش های آزمون5840
آزمون استاندارد دستمال مرطوب آزمایشگاه سلولزی آریسا
فهرست