1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون فیلم های بسته بندی
  6. /
  7. آزمون کیسه سیمان

آزمون کیسه سیمان

آزمون کیسه های پلی پروپیلنی سیمان و گچ در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های انواع کیسه های پلی پروپیلن بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
بسته بندی - کیسه های پلی پروپیلنی روکش دار سیمان و گچ - ویژگی ها و روش های آزمون10740
بسته بندی - کیسه های پلی پروپیلنی روکش دار سیمان و گچ - ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 1)10740-1
آزمون استاندارد کیسه سیمان گچ آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست