1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون فیلم های بسته بندی
  6. /
  7. آزمون فیلم های چند لایه
  8. /
  9. آزمون لفاف

آزمون لفاف

آزمون لفاف در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های لفاف، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
ویژگی های لفاف های آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته بندی مواد خوراكی3115
آزمون استاندارد لفاف آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست