1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون فیلم های بسته بندی
  6. /
  7. آزمون فیلم های چند لایه
  8. /
  9. آزمون فیلم سه لایه محصولات لبنی

آزمون فیلم سه لایه محصولات لبنی

آزمون فیلم سه لایه محصولات لبنی در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های فیلم سه لایه محصولات لبنی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
بسته بندی فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی فرآورده های لبنی آبگونه پاستوریزه - ویژگی ها و روش های آزمون8514
بسته بندی فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی فرآورده های لبنی آبگونه پاستوریزه - ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 1)8514-1
آزمون استاندارد فیلم سه لایه محصولات لبنی آزمایشگاه بسته بندی آریسا
آزمون لفاف
آزمون ساشه

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست