1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون فیلم های بسته بندی
  6. /
  7. آزمون فیلم های چند لایه
  8. /
  9. آزمون ساشه

آزمون ساشه

آزمون ساشه در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های ساشه، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
بسته بندی - لفاف های چند لایه جهت بسته بندی تک نفره مواد غذایی (ساشه) - ویژگی ها و روش های آزمون11548
آزمون استاندارد ساشه آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست