1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون فیلم های بسته بندی
  6. /
  7. آزمون فیلم های چند لایه
  8. /
  9. آزمون بسته بندی زعفران

آزمون بسته بندی زعفران

آزمون بسته بندی زعفران در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های بسته بندی زعفران، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
زعفران - بسته بندی - کیسه های قابل انعطاف چند لایه با پایه فویل آلومینیوم - ویژگی ها و روش های آزمون7345
آزمون استاندارد بسته بندی زعفران آزمایشگاه بسته بندی آریسا
آزمون تتراپک
آزمون آسپتیک

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست