1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون فیلم های بسته بندی
  6. /
  7. آزمون فیلم های چند لایه
  8. /
  9. آزمون تتراپک

آزمون تتراپک

آزمون تتراپک در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های بسته بندی تتراپک، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
بسته های چند لایه مقوایی با لایه آلومینیوم برای مواد خوراکی - ویژگی ها و روش های آزمون6021
بسته های چند لایه مقوایی با لایه آلومینیوم برای مواد خوراکی - ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 1)6021-1
آزمون استاندارد تتراپک آزمایشگاه بسته بندی آریسا
آزمون بسته بندی زعفران

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست