1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون فیلم های بسته بندی
  6. /
  7. آزمون ماکارونی

آزمون ماکارونی

آزمون بسته بندی ماکارونی در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های انواع بسته بندی ماکارونی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
بسته بندی ماکارونی - ویژگی ها و روش های آزمون3816
آزمون استاندارد بسته بندی ماکارونی آزمایشگاه بسته بندی آریسا
آزمون کیسه سیمان

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست