1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون ظروف بسته بندی
  6. /
  7. آزمون ظروف فلزی

آزمون ظروف فلزی

آزمون ظروف فلزی در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های انواع ظروف و قوطی های فلزی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی - ویژگی ها1881
ویژگی های قوطیهای فلزی غیر قابل نفوذ برای مواد غذائی و نوشابه ها2234
قوطی فلزی - بسته بندی مواد غذایی و غیر غذایی - روش های آزمون2327
آزمون استاندارد ظروف فلزی قوطی آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست