1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون ظروف بسته بندی
  6. /
  7. آزمون ظروف شیشه ای

آزمون ظروف شیشه ای

آزمون ظروف شیشه ای در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های ظروف شیشه ای، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
ظروف شیشه ای مخصوص بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی - ویژگی ها و روش های آزمون1409
ظروف شیشه ای مخصوص بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی - ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 1)1409-1
آزمون استاندارد ظروف شیشه ای آزمایشگاه بسته بندی آریسا
آزمون ظروف فلزی

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست