1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون انواع پوشاک

آزمون انواع پوشاک

آزمون پوشاک در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت پوشاک و ویژگی های انواع پوشاک، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
البسه حلقوی پودی از جنس اکریلیک - ویژگی ها1045
البسه زیر زنانه - ویژگی ها1469
البسه زیر مردانه - ویژگی ها1568
پوشاک - البسه نوزاد و کودک - ویژگی ها1713
پوشاک - لباس های زیر بچه گانه با بافت حلقوی - ویژگی ها14678
زیر پیراهن های حلقوی پودی پنبه ای - ویژگیها1567
منسوجات - البسه حلقوی پودی و تاری از نخ یکسره پلی آمید معمولی (غیر استرچ) و استرچ - ویژگی ها1152
منسوجات - البسه حلقوی پودی و تاری از نخ یکسره پلی استر کشیده و تکسچرایز - ویژگی ها1153
نساجی - البسه حلقوی بافت پودی از جنس پنبه - ویژگی ها و روش های آزمون1465
نساجی - جوراب زنانه از جنس پلی آمید - ویژگی ها و روش های آزمون19430
نساجی - جوراب زنانه از جنس پلی آمید - ویژگی ها و روش های آزمون - اصلاحیه شماره 119430-1
نساجی - جوراب شلواری و ساق شلواری زنانه از جنس پلی آمید - ویژگی ها و روش های آزمون19741
نساجی - زیپ - ویژگی ها و روش های آزمون1233
ﻧﺴﺎجی - ﺷﻮرت ﭘﻼﺳتیکی ﻛﻮدﻛﺎن یک لا و چند لا - ویژگی ها و روش های آزمون1829
نساجی - نشانه های مورد استفاده در برچسب های مراقبت از کالا933
نوار كمربند سربازی - ویژگی ها و روشهای آزمون4064
ویژگی های البسه ورزشی (گرمکن ورزشی)5757
ویژگی های پیرانهای ورزشی پنبهای مردانه كشباف2270
ویژگی های پیراهن های مردانه2255
ویژگی های جورابهای مخلوط پشم - پلی آمید4216
ویژگی های جورابهای مخلوط پنبه - پلی آمید (مردانه - زنانه - بچه گانه)3375
ویژگی های جورابهای مخلوط، آكریلیك پلی آمید3703
ویژگی های زیرپیراهنیهای كشباف پودی پشمی2256
ویژگیهای جورابهای كوتاه نایلونی (مردانه - زنانه - بچگانه)1364
آزمون استاندارد پوشاک آزمایشگاه نساجی آریسا
فهرست