1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون انواع نخ

آزمون انواع نخ

آزمون نخ در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت نخ و ویژگی های انواع نخ، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
استاندارد ویژگی های نخ مخلوط اكریلیك، پشم3606
نخ پنبه ای خام - ویژگی ها3398
نخ مخلوط 50% پنبه - 50% پلی استر - ویژگی ها4564
نخ و منسوج تایر - نخ تایر، منسوج تایر و نخ های فیلامنتی صنعتی - روش های آزمون7583
نخ یکسره پلی استر نیمه آرایش یافته (POY) - ویژگی ها6007
نساجی - نخ پلی استر یکسره تکسچره شده به روش تاب مجازی - ویژگی ها و روش های آزمون927
نساجی - نخ پلی پروپیلن یکسره و تکسره شده B.C.F مورد مصرف در کفپوش های ماشینی - ویژگی ها و روش های آزمون3512
نساجی - نخ تار پلی استر و مخلوط آن با پنبه، مورد مصرف در فرش های ماشینی - ویژگی ها4819
نساجی - نخ چله ابریشمی مورد مصرف در فرش دستباف - ویژگی ها6140
نساجی - نخ خاب ابریشمی مورد مصرف در فرش دستباف - ویژگی ها6141
نساجی - نخ دوخت پنبه ای - ویژگی ها و روش های آزمون59
نساجی - نخ شنیل - ویژگی ها و روش های آزمون7226
نساجی - نخ کتانی مورد مصرف در پایپوش - ویژگی ها2128
نساجی - نخ مخلوط ویسكوز پلی استر - ویژگی ها3948
نساجی - نخ های الاستان از جنس پلی اورتان - ویژگی ها و روش های آزمون8365
نساجی - نخ های دوخت صنعتی از الیاف مصنوعی یا مخلوط با الیاف طبیعی - ویژگی ها و روش های آزمون2883
نساجی - نخ و الیاف - نخ پلی آمید 6 و 6 BCF مورد مصرف در کفپوش های نساجی - ویژگی ها و روش های آزمون2741
نساجی - نخ و الیاف - نخ پلی استر پلی اتیلن ترفتالات، پلی بوتیلن ترفتالات و پلی تری متیلن ترفتالات BCF مورد مصرف در کفپوش های نساجی - ویژگی ها و روش های آزمون7344
نساجی - نخ و الیاف - نخ پلی پروپیلن غیر یکسره مورد مصرف در فرش ماشینی - ویژگی ها6844
نساجی - نخ یکسره پلی استر کشیده شده - ویژگی ها925
ویژگی نخ مخلوط اكریلیك پلی آمید مورد مصرف در كشبافی3607
ویژگی نخ ویسكوز یكسره مورد مصرف در گلدوزی ماشینی3421
ویژگی ها نخ پنبهای مورد مصرف در پود فرش دستباف4186
ویژگی های پشم شسته شده داخلی981
ویژگی های تاپس پلی استر مورد مصرف در نخ فاستونی2648
ویژگی های نخ آكریلیک غیر یكسره و غیر پفكی مورد مصرف در گرد بافی2164
ویژگی های نخ آكریلیک مورد مصرف در فرش ماشینی2163
ویژگی های نخ اكریلیك مورد مصرف در موكت3384
ویژگی های نخ اكریلیكی مورد مصرف در پود پتو2445
ویژگی های نخ اکریلیک پفکی772
ویژگی های نخ پشمی مورد مصرف در فرش ماشینی2162
ویژگی های نخ پشمی و مخلوط پشم با سایر الیاف مورد مصرف در كشبافی2391
ویژگی های نخ پلی آمید مورد مصرف در تور ماهیگیری3382
ویژگی های نخ پنبه ای مورد مصرف در تار پتو2444
ویژگی های نخ پنبه ای مورد مصرف در تار فرش دستباف2660
ویژگی های نخ پنبه ای مورد مصرف در تار و پود پارچه های لباس كار نیروهای مسلح2584
ویژگی های نخ پنبه ای مورد مصرف در فرشهای ماشینی2376
ویژگی های نخ حوله2266
ویژگی های نخ فاستونی مخلوط (45% پشم و 55% پلی استر)2378
ویژگی های نخ كنفی یا جوت مورد مصرف در فرشهای ماشینی2377
ویژگی های نخ کنفی یا جوت مورد مصرف در فرش های ماشینی (اصلاحیه شماره 1)2377-1
ویژگی های نخ گلدوزی پنبه ای2669
ویژگی های نخ مخلوط 65% پلی استر - 35 درصد پنبه2694
ویژگی های نخ یكسره پلی آمید استرچ928
ویژگی های نخ یكسره معمولی برپایه سلولزی1656
ویژگی های نخ یکسره پلی آمید 6 و پلی آمید 6-6 (پلرون و نایلون)926
آزمون استاندارد نخ آزمایشگاه نساجی آریسا
آزمون ظروف بسته بندی

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟

فهرست